Välkommen… vi står där det finns gräs, vid vattendrag!
Systrastraströmmen heter det.